ET - Produkty a výroba < Produkty pro NDT < Home

ET - Produkty a výroba

Přehledový katalog ET
Přehledový katalog výrobků a služeb pro ET  [808 kB]
Souhrnný přehled sortimentu pro metodu vířivých proudů.
Absolutní sondy
KA 2-1  [521 kB]
Manuální detekce trhlin a bodové třídění.Vhodná po detekci trhlin neznámé směrové orientace
KAS 10 H 1361  [528 kB]
Sonda vhodná jak pro ruční, tak i pro automatizované zkoušení na rovných , ale i rádiusových ploch např. leteckých kol.
KAS 19-5  [459 kB]
Ruční sonda, vhodná pro měření tloušťek vrstev, koroze a vodivosti.
KAS 2-2  [532 kB]
Manuální detekce malých povrchových.trhlin. Vhodná po detekci trhlin neznámé směrové orientace především na vysoce legovaných ocelí.
KAS 25-3  [525 kB]
Vhodná pro kontrolu výstupníchhran turbínových lopatek, např. Alphajet motor Larzac
KAS 26-3  [534 kB]
Vhodná pro kontrolu výstupníchhran turbínových lopatek, např. Alphajet motor Larzac
KAS 4-3  [508 kB]
Ruční kontrola na trhliny, měření progrese procesu tepelného zpracování. Schopnost detekovat vady v jakékoli pozici. Dobré vedení sondy, schopnost kontroly i na hranách.
KAS 61-7  [527 kB]
Hlavní využití pro detekci koroze a materiálové třídění, dále také detekce skrytých trhlin bez ovlivnění hranami.
KAS 66-3  [531 kB]
Vhodná pro detekci povrchových defektů, speciálně malých povrchových trhlin i v oblasti hran.
KAS 70-4  [532 kB]
Vhodná pro detekci povrchových defektů, možnost úhlového nastavení hlavy sondy.
PKA 109-6  [482 kB]
Sonda pro ruční kontrolu, určená především pro hledání vad hluboko pod povrchem, dále také měření tloušťek vrstev a materiálové třídění.Penetrace až 16mm v Al!
PKA 34-18  [508 kB]
Sonda pro ruční kontrolu, určená především pro hledání vad hluboko pod povrchem, dále také měření tloušťek vrstev a materiálové třídění, detekce koroze.Vysoká stabilita signálu i pro nízké frekvence.
PLA 3-11  [462 kB]
Sonda pro ruční kontrolu, určená především pro hledání vad pod povrchem, detekce koroze.Excelentní vedení sondy.
PLA 32-16  [510 kB]
Sonda pro ruční kontrolu, určená především pro hledání vad nízko pod povrchem, dále možno využít pro materiálové třídění .
PLA 33-11  [464 kB]
Pro ruční kontrolu trhlin podél a těsně pod povrchem, detekce koroze. Kontrola trhin na výkovcích!
Diferenciální sondy
KD 1 H 85  [494 kB]
Vhodná pro kontrolu povrchovýchtrhlin se známou orientací. Možno využít i automatizovaně.
KD 2-1  [543 kB]
Vhodná pro kontrolu trhlin se známou orientací.
KD 38 H 1625  [458 kB]
Sond navržená pro zkoušení vnitřního povrchu děr, např. děr pro šrouby na leteckých kolech.
KDS 2-2  [505 kB]
Vhodná pro kontrolu trhlin se známou orientací. Eliminuje ovlivnění hranou v celém frekvenčním rozsahu.
Multidiferenciální sondy
MDK 1 H1225  [538 kB]
Sonda vhodná pro automatizované zkoušení povrchových defektů, speciálně obvodových vad hřídelek ventilů.
MDK 1-23  [506 kB]
Vhodná pro detekci skrytých trhlin např. v nýtovaných hliníkových vrstvách/struktur letadel a jiných zařízení. Potlačuje vliv nerovností a změn tloušťek nátěrů a vzdáleností vrstev.
MDK 2-1  [517 kB]
Vysoká citlivost na trhliny na materiálech s nízkou vodivostí.
MDK 30-4  [474 kB]
Převážně využívána pro statickou kontrolu povrchových trhlin podél hran turbínových lopatek s nízkou vodivostí. Sonda je vybavena vodící drážkou.
MDK 4-1  [512 kB]
Sonda určena pro detekci povrchových trhlin vysoce legovaných ocelí. Vysoká citlivost pro materiály s nízkou vodivostí.
MDK 43-18  [481 kB]
Vhodná pro detekci skrytých trhlin např. v nýtovaných hliníkových vrstvách/struktur letadel a jiných zařízení. Potlačuje vliv nerovností a změn tloušťek nátěrů a vzdáleností vrstev.
MDK 9-4  [543 kB]
Převážně využívána pro statickou kontrolu povrchových trhlin podél hran z materiálů s nízkou vodivostí. Sonda je vybavena vodící drážkou ve tvaru "V".
Přenosné analogové přístroje
ELOTEST B1  [1.41 MB]
Vhodný pro použití v laboratořích a výzkumných ústavech.
ROTOTEST  [114 kB]
Vhodný pro použití v laboratořích a výzkumných ústavech.
Přenosné digitální přístroje
ELOTEST B300  [1.09 MB]
Vhodný pro aplikace v chemickém a energetickém průmyslu. Kontrola výměníkových trubek. Možnost upgrade až na 4 kanálový systém a možnost připojení videoskopu.
ELOTEST M2V3  [414 kB]
Vhodný pro detekci vad typu trhlin na letadlech, automobilech a dalších dopravních prostředcích, možnost mixu frekvencí, třídění materiálů a další.
ELOTEST M3  [707 kB]
Odlehčený, vhodný pro detekci vad typu trhlin na letadlech, automobilech a dalších dopravních prostředcích, možnost mixu frekvencí, třídění materiálů, měření vodivosti a tloušťek nevodivých vrstev.
Příslušenství
Adaptéry  [955 kB]
Slouží k propojení různých sond, kabelů a přístrojů. Nabízíme i zákaznicky řešené adaptéry!
Etalony, standardy, ověřovací vzorky ROHMANN
Různé druhy vad, materiálů a tvarů.
Kabely  [982 kB]
Slouží k propojení sond a přístroje, nebo rotoru apod.
Rotory  [1.27 MB]
Rotory pro rotační sondy.Vysoká kvalita a zkušební kapacita.
Možno využít i C-scan!
Zákaznické etalony
Zákaznické etalony všech druhů, včetně ověření rozměrů apod.
Průchozí sondy
ULAD 1 H-111  [503 kB]
Průchozí sonda, absolutní/diferenciální, využití především pro kontrolu tyčí, trubek, drátů a vláken.
D=1,2 až 26 mm
ULAD 1 H-35  [469 kB]
Průchozí sonda, absolutní/diferenciální, využití především pro kontrolu tyčí, trubek, drátů a vláken.
D=1,2 až 44 mm
ULAD 103-1  [469 kB]
Průchozí sonda, absolutní/diferenciální, využití především pro kontrolu tyčí, trubek, drátů a vláken.
D=104 až 180 mm
ULAS
Sondy ULAS mají hlavní využití především v třídění materiálů, kontrole tvrdosti a tepelného zpracování.
Rotační sondy
KD1H 524
Flexibilní rotační sonda, schváleno a doporučeno AIRBUSEM
RS  [472 kB]
Rotační sondy vhodné pro dynamické zkoušení vnitřních povrchů otvorů a vývrtů.
RS 10,4  [450 kB]
Rotační sondy vhodné pro dynamické zkoušení vnitřních povrchů otvorů a vývrtů.
RSK  [438 kB]
Rotační sondy vhodné pro dynamické zkoušení vnitřních povrchů kónických zapuštěných otvorů a vývrtů.
RSM  [489 kB]
Rotační sondy vhodné pro dynamické zkoušení vnitřních povrchů otvorů a vývrtů. Vysoká cistlivost!
RSMT  [448 kB]
Rotační minidisková sonda, vhodná pro dynamické zkoušení povrchů.
RSMV  [481 kB]
Rotační sondy vhodné pro dynamické zkoušení vnitřních povrchů otvorů a vývrtů.
RSS  [459 kB]
Rotační sondy vhodné pro dynamické zkoušení vnitřních povrchů i mírně kónických otvorů a vývrtů, rozsah průměrů jedné sondy δ d =0,5 mm !
RST  [461 kB]
Rotační disková sonda, vhodná pro dynamické zkoušení povrchů plechů, desek a jiných větších ploch.
Speciální sondy
ARK 31-2  [518 kB]
Absolutní sonda s feritovým jádrem. Detekce trhlin na šroubovaných, nebo nýtovaných deskách.
BAL 73-1  [515 kB]
Můstková sonda se vzduchovým jádrem.Vhodná pro kontrolu svarových spojů, hrubších povrchů, eventuelně svarů pod nátěrem. Potlačuje lift of efekt.
KAS 2 H 1648.01  [478 kB]
Sonda navržená pro kontrolu povrchu obvodových drážek např. leteckých kol.
KAS 2 H 1648.02  [481 kB]
Sonda navržená pro kontrolu povrchu obvodových drážek např. leteckých kol.
KAS 3 H 1649.01  [505 kB]
Sonda navržená pro kontrolu větracích kanálků leteckých kol
KAS 3 H 1649.02  [494 kB]
onda navržená pro kontrolu větracích kanálků leteckých kol
Speciální systémy
Dodáváme včetně mechaniky a systémové integrace
BONCHECK95  [1.14 MB]
Zařízení je určené pro kontrolu lepených a laminovaných vrstev. Používá Airbus, Lufthansa aj.
ELOSCAN  [1.13 MB]
Automatický systém pro ET konrolu, převáženě symetrických rotačních dílu.
HeadChecker
Systém pro kontrolu kolejnic, mobilní.
Scananalyzer Soft  [115 kB]
TrackScan  [36 kB]
Více kanálový systém pro kontrolu kolejnic, stacionární.
Stacionární systémy
Dodáváme včetně mechaniky a systémové integrace
ELOTEST IS  [1.04 MB]
Vícekanálový přístroj vhodný pro využití v automobilovém, ložiskářském a hutním průmyslu. Kontrola vad ložisek, tyčí, trubek, čepů, pístů atd.
ELOTEST IS ROLLER  [883 kB]
Vícekanálový přístroj vhodný pro využití v automobilovém, a ložiskářském průmyslu. Kontrola na vad ložisek, tyčí, trubek, čepů, pístů atd.
ELOTEST PL 500  [269 kB]
Vícekanálový přístroj až 256 kanálů s kompenzací vzdálenosti od zkoušeného dílu. Vysoká testovací rychlost!!! Možnost využíti i jako "strukturoskop".
ELOTEST PL.1  [121 kB]
Mnoha kanálové zařízení je určené pro sofistikované průmyslové aplikace, může být upgradeovaný až na 64 kanálů.
ELOTEST PL.E  [125 kB]
2 kanálové zařízení je určené k efektivnímu zkoušení hutních polotovarů, trubek, tyčí ingotů apod.
EloWheel 1000  [2.08 MB]
Nový EloWheel od společnosti Rohnmann umožňuje inspekci kol o průměru 1000 mm a až 250kg.
Wheeltester 950  [991 kB]
AWT 950 – Advanced Wheel Tester for maximal diameter of wheel 950 mm - is designed for non destructive testing by eddy current method on general rotating parts with simpler roller surface and especially for testing of aircraft wheel rim surface
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL