Bankovnictví a pojišťovnictví < Inspekční činnosti < Home

Bankovnictví a pojišťovnictví

Pokud jste společnost působící v bankovnictví či pojišťovnictví, zajisté využijete následující služby
  • audity projektů z hlediska rizikových faktorů pro uvedení do provozu, provoz a splnění technicko - kapacitních parametrů
  • audity projektů z hlediska aplikací specifických předpisů pro příslušné typy zařízení a určení vnějších vlivů
  • audity projektů z hlediska aplikací příslušných technických předpisů a norem v potřebném rozsahu

Due diligence pro investory a banky

  • odhady týkající se výrobního procesu a jeho ohodnocení
  • posouzení zařízení závodu a jeho zbytkové životnosti
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL