UT - Služby a zkoušení < NDT zkoušení < Home

UT - Služby a zkoušení

Zkušební proces
Tak jako jsou velmi různé jednotlivé aplikace UT metody, je velmi pestrá i paleta standardů, které její použití regulují. Mezi nejvýznamnější normy zabývající se UT metodou patří:

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/122(1) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/122(1)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
 • zkoušení svarových spojů - EN 1712, EN 1713, EN 1714, ...
 • zkoušení ocelových plochých výrobků - EN 10160, ...
 • zkoušení výkovků například - EN 10228-3, ...
 • automatické zkoušení ocelových trubek - EN 10246-7, ...
 • slévárenství - EN 12680-1, ...
 • měření tloušťky ultrazvukem - EN 14127, ...

Služby pracovníků NDT Level III
 • kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky
 • tvorba písemných postupů (Written procedure), metodické provádění zkoušek, kritéria přípustnosti
 • zkoušky v laboratořích i na pracovištích
 • výstupy a protokolování výsledků
 • odborné garance, metodické činnosti a tvorba legislativy

Poradenství
V návaznosti na provádění činností v oblasti NDT nabízíme poradenskou činnost pro naše klienty. Naši specialisté vám doporučí vhodné metody a upozorní na případná omezení, upřesní volbu technik zkoušení v závislosti na požadavcích (citlivost zkoušení), optimalizují parametry zkoušení, vyberou zařízení a pomůcky, zajistí postupy pro bezpečnost práce, navrhnou pracoviště atd.


Druhy zkoušení
Ultrazvuková metoda využívá pro detekci odrazu ultrazvukových vln od nehomogenit resp. vad. Může být proto použita pro kontrolu kovových i nekovových materiálů. Výhodou této metody je možnost zkoušení polotovarů velkých tlouštěk (u výkovků až několik metrů).
 • zkoušení svarových spojů
 • zkoušení ocelových plochých výrobků
 • zkoušení výkovků
 • zkoušení ocelových trubek
 • zkoušení ve slévárenství
 • měření tloušťky ultrazvukem

Hlavní aplikace UT metody
 • automatizovaná ultrazvuková kontrola polotovarů /trubek, tyčí, svarových spojů
 • korozní měření pomocí ultrazvukových řízených vln (guided waves)
 • podpora RBI (risk based inspections) - inspekce na základě stanovených rizik pro zvýšení efektivnosti nákladů na údržbu

Naši inspektoři používají následující zařízení
 • ultrazvukové přístroje (odrazová i průchodová metoda)
 • standardní sady UT sond
 • ultrazvukové kalibrační a referenční měrky
 • ultrazvukové tvrdoměry a tloušťkoměry
 • ultrazvukové manipulátory a systémy
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL