Výzkumné projekty < O nás < Home

Výzkumné projekty

Progresívní detekční systémy ionizujícího záření

Pracoviště z ČVUT v Praze spolu s UJP Praha, VF Černá Hora, Evolving system consulting, ATG a TESTIMA vytvořila konsorcium za účelem výzkumu a vývoje detekčních systémů ionizujícího záření pro aplikace v medicínské diagnostice, radioterapii, dozimetrii záření, defektoskopii a dalších oborech. Celý výzkum a vývoj je naplánován na 8 let spolupráce.
 • Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
 • Program: TE - Centra kompetence (2012-2019)
 • Číslo projektu: TE01020069 - Progresívní detekční systémy ionizujícího záření
 • Realizace v letech: 2012-2019


Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody

Cílem projektu je výroba prototypů, případně i zahájení pilotní výroby tří nových typů zařízení využívajících současné poznatky z oblasti fotokatalytických nanomateriálů a jejich aplikací. Konkrétně se jedná o topné radiátory s duální funkcí, které současně čistí vzduch na principu fotokatalýzy, čističku odpadních vod především pro defektoskopii a zařízení pro odstranění pachů v místnostech. Jako výsledek projektu se předpokládá vytvoření ověřené technologie a patentová ochrana prototypů.
Projekt řeší i ověření funkčnosti zařízení pomocí standardních ISO a CEN testů. Zájem o tento materiál a aplikace ze strany firem jsou podloženy marketingovými studiemi Evropské průmyslové fotokatalytické federace a organizacemi z oblasti ochrany životního prostředí. Průmysloví partneři budou současně i výrobci navržených zařízení. Řešitelský tým navazuje na výsledky činnosti projektu Výzkumného centra pro nanopovrchové inženýrství NANOPIN, ukončeného v r. 2011, na činnost v orgánech ISO a CEN v dané oblasti, kde řešitelé zastupují Českou republiku a současně na znalosti Centra pro nanotechnologie při TUL Liberec.
 • Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
 • Program: TA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
 • Číslo projektu: TA03020948 - Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody
 • Realizace v letech: 2013-2016


Prototyp nového magnetizéru a metodika zkoušení konců trubek magnetickou metodou práškovou pro účely defektoskopie

Cílem projektu je návrh a realizace defektoskopického zařízení pro hledání vad na koncích trubek magnetickou metodou práškovou. Jde o kombinovanou magnetizaci, která umožní prohlídku v minimálním možném počtu magnetizačních kroků, které povedou k zmenšení časové náročnosti. Součástí je i zpracování metodiky zkoušení.
 • Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
 • Program: TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
 • Číslo projektu: TH01020840 - Prototyp nového magnetizéru a metodika zkoušení konců trubek magnetickou metodou práškovou pro účely defektoskopie
 • Realizace v letech: 2015 - 2017
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL