Automobilový a letecký průmysl < Home

Automobilový a letecký průmysl

V leteckém i automobilovém průmyslu jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost a kvalitu nejen všech materiálů, ale i postupů, procedur a kvalifikace pracovníků. Pro zajištění maximální kvality Vám nabízíme následující produkty a služby, které jsou zajisté ve vaší společnosti nepostradatelné.


Inspekce a nezávislé hodnocení
 • inspekce v zastoupení klientů
 • inspekce při výstavbě a provozu závodů
 • CE značení, PED, ISO
 • konzultace v oblastech koroze (korozní inspekce), třídění materiálů, sváření
 • analýza rizik - materiály a koroze ve strojírenství, tření a opotřebování materiálů, testování materiálu a jeho analýzy, splnění technických požadavků norem apod.
 • hodnocení vychází z norem EN, ASNT, ASME, PED, API, IWI, EN 4179/NAS 410, MIL apod.


Výroba a implementace zařízení NDT pro
 • Magnetické testování
 • Kapilární testování
 • Kontrola vířivými proudy
 • Radiografické testování
 • Ultrazvukové testování
 • Vizuální testování
 • Akustické emise

Tyto metody jsou určeny pro zjišťování povrchových i podpovrchových vad, hodnocení tepelného zpracování výrobku, posouzení kvality materiálů.V případě potřeby pro Vaši společnost tyto defektoskopické práce zajistíme našimi specialisty nebo přímo v našich prostorách společnosti ATG, kde máme instalovány hromadné linky na zkoušení výrobků, výkovků, svarů apod..


Školení technického a odborného personálu
Naše kurzy jsou vhodné pro všechny: defektoskopce (NDT školení všech úrovní I, II, III), technické pracovníky, operativní personál, svářečský personál, svářecí inženýry, vývojáře, strojní inženýry, manažery kvality apod. Zajistíme certifikační proces podle požadavků evropských, amerických a oborových norem (ISO 9712, SNT-TC-1A, EN 4179, NAS 410, MIL-STD-410E, EN 10256, ISO 11484 atd.).


Outsorcing - v rámci statusu vnější agentury
Provádíme komplexní řešení projektů firemních systémů NDT jako jsou: kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky; praktický výkon NDT činností a zkoušení; odborné garance, metodické činnosti, tvorba legislativy apod. Všechny činnosti zajišťují naši specialisté NDT (úrovně III) přímo u Vás.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL