Poradenské služby < Služby Vnější Agentury < Home

Poradenské služby

Využijte našich konzultačních služeb v oblasti aplikací různých normativních dokumentů (EN, DIN, MIL, ASTM, ASME, AWS, AD-Merkblat, předpisy zákazníků apod.). Odborně posuzujeme projekty zkušebních laboratoří NDT z hlediska ochrany před ionizujícím zářením apod..


Hlavní poradenské služby
  • provádění poradenství při řešení problematik souvisejících s prováděním nedestruktivního zkoušení (služby pracovníků NDT úroveň III)
  • pomoc při zavádění NDT metod RT, UT, MT, PT, VT, ET i LT, některý dalších specifických metod, či technik zkoušení (zkoušení kompozitů, leteckých dílů apod.)
  • výklad a interpretace norem a předpisů
    EN normy, normy a předpisy USA (ASTM normy, ASME Code, ...), předpisy zákazníků
  • vytváření nezávislých posudků - jako nezávislá třetí strana
  • návrh a výběr zkušebního zařízení a pomůcek pro nedestruktivní zkoušení podle sortimentu a množství vyráběných a kontrolovaných součástí a dle požadavků zákazníků či předpisů

Pro provádění všech těchto činností disponujeme dostatečným počtem vysoce kvalifikovaných pracovníků NDT ve všech uvedených NDT metodách - viz. Kvalifikace našich pracovníků NDT.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL