LT - Služby a zkoušení < NDT zkoušení < Home

LT - Služby a zkoušení

ATG poskytuje odborné kvalifikační kurzy pracovníků pro metodu LT (a všechny další NDT metody). V rámci celé Evropy poskytujeme inspekce, měření a hodnocení podle přání našich klientů a podle mezinárodních, národních i oborových norem.


Techniky a druhy zkoušek
Pro zkoušení netěsností je k dispozici široká škála zkušebních metod a technik zkoušení. Jedním z kritérií pro rozlišení těchto zkoušek je použití zkušebního tlaku k vytvoření tlakového spádu. Podle tohoto rozlišujeme zkoušky přetlakové a vakuové.

V návaznosti na použité metodě či technice zkoušení, v návaznosti na zkoušeném dílci, požadavcích na zkoušky a citlivost zkoušení je nutné volit zkušební zařízení, prostředky a další pomůcky. Nejčastěji využíváme tyto zkušební metody (techniky):

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/172(1) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/172(1)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
 • metoda změny tlaku (přetlaková, vakuová, ..)
 • bublinková přetlaková i vakuovou komůrkou
 • kapilární průsaková
 • zkoušení hmotnostním spektrometrem - UL 100 (He zkoušky)

Pro každou jednotlivou metodu/techniku zkoušení existuje speciální vybavení, které musí být použito. Zkoušky provádíme jak v provozovnách ATG, tak i přímo u klientů.

Služby pracovníků NDT Level III

Kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky
Kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky v různých kvalifikačních systémech.


Praktický výkon NDT činností
 • zkoušky v laboratořích i na pracovištích
 • ověřování metodiky
 • výstupy ze zkoušek, protokolování výsledků

Odborné garance, metodické činnosti a tvorba legislativy
 • tyto činnosti, zajišťované pracovníky kvalifikovanými ve stupni Level III, zahrnují:
  • tvorbu písemných postupů (Written Procedure)
  • stanovení metodického provádění zkoušek
  • spolupráci při definování/určování kritérií přípustnosti

Poradenství
V návaznosti na provádění činností v oblasti NDT nabízíme poradenskou činnost pro naše klienty. Naši specialisti vám doporučí vhodné metody a upozorní na případná omezení, upřesní volbu technik zkoušení v závislosti na požadavcích (citlivost zkoušení), optimalizují parametry zkoušení, vyberou zařízení a pomůcky, zajistí postupy pro bezpečnost práce, navrhnou pracoviště atd.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL