Petrochemický průmysl a energetika < Home

Petrochemický průmysl a energetika

Petrochemie a energetika jsou obory, které jsou přísně sledovány a strategicky řízeny národními i globálními organizacemi. Bezchybnost a maximální bezpečnost je v obou odvětvích na prvním místě. Aby nemohlo docházet k nenadálým kritickým situacím, poskytujeme následující služby zaměřené na odborné posouzení, hodnocení kvality a bezpečnosti.


Inspekce a dohled - jako nezávislí třetí strana provádíme pro
 • rafinerie, závody na výrobu maziv a olejů, ropovody, plynovody a produktovody, provozy zkapalněných plynů, cisterny a zásobníky, závody na hydrokrakování apod.
 • inspekce jsou prováděni našimi NDT specialisty (kvalifikovanými na úroveň III)
 • hodnocení vychází z norem EN, ASNT, ASME, PED, API, IWI apod.

Inspekce a nezávislé hodnocení
 • inspekce v zastoupení klientů
 • inspekce při výstavbě a provozu závodů
 • CE značení, PED, ISO
 • konzultace v oblastech koroze (korozní inspekce), třídění materiálů
 • svářečské inspekce podle EN 288 (WPS a WPAR)
 • analýza rizik - materiály a koroze ve strojírenství, tření a opotřebování materiálů, testování materiálu a jeho analýzy, splnění technických požadavků norem apod.
 • hodnocení reziduální (zbytkové) životnosti technologických celků a zařízení

Typy nedestruktivních testování, které využíváme
 • Magnetické testování
 • Kapilární testování
 • Kontrola vířivými proudy
 • Radiografické testování
 • Ultrazvukové testování
 • Vizuální testování
 • Akustické emise
Tyto metody jsou určeny pro zjišťování povrchových i podpovrchových vad, hodnocení tepelného zpracování výrobku, posouzení kvality materiálů.V případě potřeby pro Vaši společnost tyto defektoskopické práce zajistíme našimi specialisty nebo přímo v našich prostorách společnosti ATG, kde máme instalovány hromadné linky na zkoušení výrobků, výkovků, svarů apod..

Naše společnost vyvíjí a vyrábí pro většinu NDT metod automatické linky, přenosné a stacionární zařízení, pomůcky a měrky ! Viz. sekce Produkty pro NDT.


Školení technického a odborného personálu poskytujeme pro
 • defektoskopce (NDT školení úrovní I, II, III)
 • technické pracovníky
 • operativní a prováděcí personál
 • svářečský personál (EN 719)
 • mezinárodní a evropské svářecí inženýry
 • vývojáře
 • strojní inženýry
 • manažery kvality apod.

Zajistíme certifikační proces podle požadavků evropských, amerických a oborových norem (ISO 9712, SNT-TC-1A, EN 4179, NAS 410, EN 10256, ISO 11484, atd.).


Outsorcing - v rámci statusu vnější agentury
Provádíme komplexní řešení projektů firemních systémů NDT jako jsou: kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky; praktický výkon NDT činností a zkoušení; odborné garance, metodické činnosti, tvorba legislativy apod. Všechny činnosti zajišťují naši specialisté NDT (úrovně III) přímo u Vás.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL