ET - Šlužby a zkoušení < NDT zkoušení < Home

ET - Šlužby a zkoušení


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/152(1) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/152(1)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
Metoda vířivých proudů (ET) je založena na principu elektromagnetické indukce. Je použitelná pro zkoušení elektricky vodivých materiálů. Velmi dobře se tato metoda využívá zejména při detekci povrchových a těsně podpovrchových vad (např. trhlin). Nejčastěji zkoušené materiály jsou slitiny Al, Cu, Ti, ale i feritická a austenitická ocel. Typické aplikace jsou:
 • hledání povrchových a podpovrchových vad
 • třídění materiálů a kontrola struktury, např. TZ (strukturoskopie)
 • měření tlouštěk elektricky nevodivých povlaků na elektricky vodivém podkladu

Zkušební proces
Různé aplikace se řídí zcela odlišnými postupy a požadavky. Typická průmyslová odvětví, kde se používá uvedená metoda, jsou:
 • zkoušení hutních polotovarů na automatických linkách průchozími sondami nebo rotačními hlavami (požadavky jsou uvedeny např. EN ISO 10 893-1,2)
 • zkoušení trubek tepelných výměníků vnitřními průchozími sondami (požadavky jsou např. v ASME V,8 nebo DIN 25435-6)
 • servisní kontroly letadel příložnými sondami (konkrétní požadavky výrobců letadel)
 • servisní kontroly letadel příložnými sondami (konkrétní požadavky výrobců letadel)
 • strukturoskopie

Při zkoušení využíváme přístroje:


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/152(2) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/152(2)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
Přístroje a systémy ELOTEST od firmy ROHMANN:
 • ELOTEST M2
 • ELOTEST B320
 • dle potřeby jsme schopni zajistit pro zkoušení i další přístroje vhodné pro požadovanou aplikaci
V rámci celé Evropy poskytujeme odborné kurzy pro ET (a všechny další NDT metody), inspekce, měření a hodnocení podle přání našich klientů a podle mezinárodních, národních i oborových norem.


Služby pracovníků NDT Level III
 • kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky
 • tvorba písemných postupů (Written Practice), metodické provádění zkoušek, kritéria přípustnosti
 • zkoušky v laboratořích i na pracovištích
 • výstupy a protokolování výsledků
 • odborné garance, metodické činnosti a tvorba legislativy

Poradenství
V návaznosti na provádění činností v oblasti NDT nabízíme poradenskou činnost pro naše klienty. Naši specialisté Vám doporučí vhodné metody a upozorní na případná omezení, upřesní volbu technik zkoušení v závislosti na požadavcích (citlivost zkoušení), optimalizují parametry zkoušení, vyberou zařízení a pomůcky, zajistí postupy pro bezpečnost práce, navrhnou pracoviště atd.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL