Služby Vnější Agentury < Služby Vnější Agentury < Home

Služby Vnější Agentury

Nabízíme komplexní i dílčí řešení projektů firemních systémů NDT. Mezi tyto činnosti patří například výběr metod NDT, zpracování zkušebních procedur a instrukcí pro konkrétní aplikace, výběr zkušebního zařízení a vytvoření firemního kvalifikačního a certifikačního systému.

Pokud nemá vaše společnost vlastní pracovníky NDT Level III, nabízíme služby našich pracovníků u zákazníků jako Vnější agentura (Outside Agency), ve smyslu norem SNT-TC-1A, ISO 9712, EN 4179, NAS 410, EN 10256, ISO 11484 a dalších.

Služby Vnější agentury zahrnují

Kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky
  • školení a zkouška v našich učebná a laboratořích, popř. přímo u klienta

Praktický výkon NDT činností
  • zkoušky v laboratořích i na pracovištích
  • ověřování metodiky
  • výstupy ze zkoušek, protokolování výsledků

Odborné garance, metodické činnosti a tvorba legislativy
  • tvorba písemných postupů (Written Procedure)
  • stanovení metodického provádění zkoušek
  • spolupráci při definování/určování kritérií přípustnosti

Poradenství
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL