PT - Šlužby a zkoušení < NDT zkoušení < Home

PT - Šlužby a zkoušení

Celosvětově poskytujeme inspekce, měření a hodnocení podle přání našich klientů a podle mezinárodních, národních i oborových norem. Jedná se o následující činnosti.


Kontroly na vlastních kapilárních linkách
K provádění kapilárních zkoušek máme k dispozici vlastní kapilární linky (pro fluorescenční zkoušky, emulgační i postemulgační techniky s vysokou citlivostí zkoušení). Testování na kapilární lince je vhodné a vysoce efektivní zejména při hromadném zkoušení (v leteckém a automobilovém průmyslu).
  • FPI/PT kapilární zkoušení neferomagnetických výrobků (vhodné např. pro AL výkovky, obrobky, odlitky) s kapacitou až 4000 kusů (á 2 kg) za směnu. Linky pro provádění zkoušek máme lokalizovány do Prahy a do Žiaru nad Hronom (Slovensko), další se projektuje pro Plzeň (vysoký stupeň citlivosti podle AMS 2644)
  • FPI/PT linky pro postemulgační penetrant jsou určeny pro vyšší citlivost zkoušení

Kontroly přímo na projektech
Zkoušky provádíme manuálně pomocí zkušebních setů ve sprejích přímo u klientů a to barevně i fluorescenčně. O zjištěných nálezech samozřejmě naši inspektoři zpracovávají požadované zprávy dle přání klientů a platné legislativy.


Zkušební proces
Metodické požadavky na PT zkoušku jsou stanovují - předepisují normy, kódy, předpisy - požadavky odběratele.

Základní sadou metodických EN norem je EN ISO 3452-1 až 4. Kritéria přípustnosti pro jednotlivé druhy zkoušených součástí jsou definovány dalšími návaznými normami - v sektoru svařování (w - welds) je to EN 1289, v sektoru výkovků (f - forgings) EN 10228-2, v sektoru odlitků (c - castings) EN 1371-1 a 2, v sektoru trubek (t - tubes) normy EN 10246-11.

Nejvýznamnějšími a nejpožadovanějšími PT standardy a specifikacemi z oblasti US norem jsou ASTM E 1417, ASTM E 165, AMS 2644 a pro kritéria přípustnosti např. AMS-STD-2175 (odlitky).


Služby pracovníků NDT Level III
  • kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky
  • tvorba písemných postupů (Written Procedure), metodické provádění zkoušek, kritéria přípustnosti
  • zkoušky v laboratořích i na pracovištích
  • výstupy a protokolování výsledků
  • odborné garance, metodické činnosti a tvorba legislativy

Poradenství
V návaznosti na provádění činností v oblasti NDT nabízíme poradenskou činnost pro naše klienty. Naši specialisti vám doporučí vhodné metody a upozorní na případná omezení, upřesní volbu technik zkoušení v závislosti na požadavcích (citlivost zkoušení), optimalizují parametry zkoušení, vyberou zařízení a pomůcky, zajistí postupy pro bezpečnost práce, navrhnou pracoviště atd.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL