CE značení < Inspekční činnosti < Home

CE značení

Označení CE vyjadřuje shodu výrobku s příslušnými požadavky Evropského společenství uloženými jeho výrobci. Pokud je Váš výrobek opatřen označením CE, představuje prohlášení odpovědné osoby, že:
 • výrobek vyhovuje všem příslušným předpisům Společenství
 • byl proveden náležitý postup posouzení shody
Naše služby v oblasti CE značení
 • CE posuzování shody podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
 • vypracování protokolu o určení vnějších vlivů v subkontraktační spolupráci
 • analýza rizik podle ČSN EN ISO 14121-1
 • posouzení shody podle Nařízení vlády č.17/2003 Sb. v platném znění pro elektrická zařízení nízkého napětí (evropská direktiva č.2006/95/ES)
 • posouzení shody podle Nařízení vlády č.676/2006 Sb. v platném znění týkající se elektromagnetické kompatibility (evropská direktiva č.2004/108/ES)
 • posouzení shody podle Nařízení vlády č.20/2003 Sb. v platném znění pro jednoduché tlakové nádoby (evropská direktiva č.87/404/EEC) ve spolupráci s Hartford Steam Boiler International
 • posouzení shody podle Nařízení vlády č.23/2003 Sb. v platném znění pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (evropská direktiva č. 94/9/EC ATEX)
 • posouzení shody podle Nařízení vlády č.176/2008 Sb. v platném znění pro strojní zařízení (evropská direktiva č.2006/42/ES)
 • posouzení shody podle Nařízení vlády č.26/2003 Sb. v platném znění pro tlaková zařízení (evropská direktiva č.97/23/EC) ve spolupráci s Hartford Steam Boiler International

Integrovaná Certifikace ISO + PED - tlaková zařízení

Pokud potřebuje vaše společnost certifikovat také tzv. modul "H" - tj. komplexní zabezpečování jakosti podle PED, je nutné, aby vaše firma měla certifikovaný systém jakosti podle této směrnice.

Při současné certifikaci obou systémů (ISO + PED) se pouze začlení specifické požadavky na výrobu tlakových zařízení do systému ISO a konečný dokument bude posuzován z hlediska obou systémů. Odpadnou tedy více náklady (kromě ceny certifikátu). Není proto logické certifikovat tyto systémy jinak než společně.

Poradenství při zavádění PED
Při zavádění systému PED Vám mohou významně pomoci naši specialisté, školení certifikační firmou HSB - Hartford Steam Boiler. Pro podniky zabývající se běžně výrobou tlakových zařízení odhadujeme časovou náročnost v rozsahu čtyř až šesti dnů. V tomto časovém vyjádření je také započítáno zhotovení dokumentu druhého řádu (směrnice) pro příručku jakosti ISO.

Nabídka školení a kvalifikace personálu, kvalifikace procedur
V závislosti na požadavcích systému PED a ASME, současném stavu kvalifikace personálu (převážně svářečů a NDT personálu), bude pravděpodobně nutné doškolit a kvalifikovat personál vč. schválení procedur. Se všemi těmito činnostmi máme bohaté zkušenosti a pomůžeme Vám celý systém implementovat co nejefektivněji.

Poznámka k certifikaci
Pro dosažení shody s požadavky PED není nutno certifikovat systém. Pro každou kategorii výrobků (I až IV dle velikosti, tlaku a druhu náplně) je možno zvolit modul, podle kterého bude výrobek posuzován, a s ním spojený rozsah inspekčních kontrol. V případě, že se nerozhodnete pro certifikaci systému (modul H), nabízíme veškerý dohled nad ostatními moduly v předepsaném rozsahu.

Partnerství s Hartford Steam Boiler (HSB)
Úzce spolupracujeme se společností HSB, která je novým certifikačním subjektem na českém trhu, jejíž mateřské sídlo je v Hartfordu v U.S.A. Tato společnost je nejstarší a největší agentura pro ASME Code, který vyžaduje certifikaci systému již od šedesátých let a byl jedním z výchozích podkladů pro vznik norem řady ISO 9000.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL