Fotokatalýza - TiO2 < NDT zkoušení < Home

Fotokatalýza - TiO2

Technologie zabývající se problematikou udržitelností čistoty našeho prostředí pomocí energie slunečního záření.

Fotokatalýza je fotochemická reakce využívající jedné z možných forem kysličníku titaničitého ( TiO2 ) jako fotokatalyzátoru. Fotokatalytické technologie využívají světelné energie zcela novým a odlišným způsobem. Fotokatalýza přispívá ke zlepšení životního prostředí. Dokonce se mluví o revoluci čištění světlem.

Využití fotokatalýzy v praxi


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/302(1) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/302(1)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
 • samočistící a samosterilizující keramické obklady
  (může být nápomocný v léčebnémprocesu)
 • čističky vzduchu pro průmyslové podniky, domácnosti
 • klimatizace a samočisticí kryty světel tunelů
 • antibakteriální papír
 • technologie na čištění vod a kontaminovaných půd
 • samočisticí sklo do automobilů a výškových budov
 • samočisticí karoserie automobilů

Na povrchu speciálně připravené fyzikálně chemické formy TiO2 dochází k rozkladu materiálů podle naší volby. Např. nečistotu, páchnoucí chemikálie, toxické plyny včetně kysličníků dusíku, kouřové zbytky, bakterie apod. Fotokatalýza může zabránit tomu, aby se zašpinily vnější pláště budov vlivem znečištěného ovzduší nebo aby zčernaly skleněné kryty lamp v dálničních tunelech vlivem emisí z motorových vozidel. Významné je i snížení koncentrace toxických plynů jako např. kysličníků dusíku. Fotokatalyzátory jako TiO2 vykazují i překvapivé antibakteriální a dezodorizační efekty. Za použití této technologie lze zabránit zamlžení čelních skel a zpětných zrcátek automobilů vodní parou. Jako další příklad lze uvést výrobu samočisticích a antibakteriálních keramických obkladů, která byla zahájena v ČR.

Reference centra TiO2

 • výroba samočisticích, antibakteriálních keramických obkladů (obchodní název Hydrotect). V ČR a Německu na základě japonské licence. (Zahájení projektu, který je realizován a asi první větší aplikace v Evropě).
 • standardní metodika vyhodnocení funkce výrobků s fotokatalytickými vlastnostmi - podíl na její tvorbě.
 • zajištění překladů norem JIS ( Japan Industrial Standards) pro hodnocení fotokatalytických výrobků, první překlady těchto JIS z Japonštiny a jejich připomínkování, cíl celosvětově přijaté standardy.

Kontaktní osoby

Informace o možnostech fotokatalýzy, našem výzkumném centru, možnosti získání licencí, srovnání s ostatními technologiemi, komerční využití a praktické zkušenosti z vývoje přímo u japonských společností specializovaných na fotokatalýzu Vám poskytne:

Kancelář centra NANOPIN


Laboratoř
Ing. František Peterka
Nad Kázankou 11
171 00, Praha 7 - Troja
tel: +420 233 540 099
fax: +420 233 540 409
mobil: +420 736 219 390
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL