Infrared Testing (IRT) < NDT zkoušení < Home

Infrared Testing (IRT)

Termografické zkoušení se uplatňuje v případech, kdy se předpokládaná vada zkoušeného předmětu navenek projevuje změnou rozložení teploty na povrchu. K nehomogennímu rozložení teploty může dojít mnoha způsoby. Předmět může být sám zdrojem tepla – například v místě nadměrného tření, nebo v případě zvýšeného elektrického odporu. Předmět může teplo nerovnoměrně akumulovat (změna měrné tepelné kapacity) - například v místech kde jsou dutiny či vměstky, nebo může teplo nerovnoměrně vést (tepelná kondukce) – obvykle v místech, kde je materiál uvnitř porušen.

Termografie je velmi často používána v Leteckém opravárenství – je to velmi dobrá metoda pro zjišťování obsahu vody ve voštinových strukturách. Další velmi častou aplikací je kontrola elektrických rozvaděčů (kontrola vadných kontaktů). V hutním průmyslu se termografie využívá jako automatizovaná kontrola za tepla tvářených polotovarů (v místech případných vad materiál chladne jinou rychlostí). A v neposlední řadě je termografie velice účinným nástrojem kontroly rotačních strojů – umožňuje odhalit místa se zvýšeným třením.

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/191(1) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/191(1)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/191(2) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/191(2)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/191(3) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/191(3)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/191(4) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/191(4)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36

Princip metody

Každý předmět (za obvyklých teplot) vyzařuje po celém svém povrchu infračervené záření. Běžné předměty za pokojových teplot vyzařují spektrum s maximem okolo 2 – 15 µm. Tyto vlnové délky sice nejsou lidským okem viditelné, ale patří do skupiny tzv. optického záření. Platí pro ně zákonitosti geometrické optiky a s pomocí speciálních senzorů je lze zachytit. Termokamera umožňuje v reálném čase sledovat, jak se mění intenzita vyzařování IR záření po povrchu zkoumaného předmětu. Nutnou podmínkou je, že předmět nesmí být v tepelné rovnováze (rovnoměrně ohřátý). Pokud se hledaný defekt sám neprojevuje jako zdroj tepla, je obvykle materiál aktivně vyveden z tepelné rovnováhy tepelným pulsem a sleduje se, jak je absorbované teplo z povrchu odváděno do materiálu. Analogicky lze rozdělit techniky IRT rozdělit na aktivní a pasivní.

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/191(5) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/191(5)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL