Služby pracovníků NDT Level III < Služby Vnější Agentury < Home

Služby pracovníků NDT Level III

Pokud Vaše firma zavádí nebo využívá systém zaměstnavatelské certifikace pomocí NDT pracovníků stupeň (Level) III, můžeme Vám pomoci s každým prvkem tohoto nelehkého procesu. Pro desítky firem po celé Evropě (viz. reference) poskytujeme služby Vnější agentury již řadu let.


Jako Vnější agentura ATG poskytuje tyto služby
 • tvorba dokumentace systému NDT
  kvalifikační předpisy, písemné postupy - procedury, písemné instrukce, specifikace, protokoly, kalibrační předpis pro NDT zařízení a vybavení, související NDT formuláře, ...
 • školení pracovníků NDT I, II i III stupně
 • tvorba zkušebních otázek
  dle požadavků předpisů, tvorba zkušebních úloh, zabezpečení zkušebních vzorků, příprava souvisejících formulářů
 • provedení zkoušek v plném rozsahu předpisů
 • provedení doplňkových školení a zkoušek při přechodu do jiného systému
  kvalifikace a certifikace, dále i specializovaná školení (výklad a interpretace norem a předpisů, obsluha zařízení, vyhodnocování radiogramů ...)
 • vyhodnocení zkoušek, vystavení protokolů
 • vystavení dokumentů
  osvědčení, certifikáty, udržování celého systému NDT (provádění revizí dokumentů, udržování aktuálních seznamů, sledování a aktualizace fyzické způsobilosti apod.) prodlužování certifikace, provádění recertifikačních zkoušek
 • poradenství, technická podpora pracovníků NDT Level III
 • odborné zastřešení prováděcí činnosti v NDT
 • provádění auditů a inspekcí
 • Zaměstnavatelská certifikace a kurzy EN4179 / NAS410  [71 kB]
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL