sLeakage Testing (LT) < NDT zkoušení < Home
s

Leakage Testing (LT)

Zkoušení netěsností je zaměřeno na zjišťování nedokonalostí pevného rozhraní, které umožňuje za tlakového spádu mezi dvěma povrchy průnik tekutin. Obecně lze detekovat vady materiálu (vzniklé nedokonalostí metalurgického, či technologického procesu nebo za provozu), mechanických spojů a nerozebíratelných spojů (svary, lepené a pájené spoje).

Velikost netěsnosti je pak dána mírou objemu látek proniklých vadou za jednotku času. V zásadě se rozlišují dva základní typy zkoušek - integrální (pro určení celkové hodnoty velikosti netěsnosti) a lokalizační (zaměřené na určení polohy netěsnosti).

Zkušební metody/techniky
 • Metoda měřením mikro-průtoku (přetlaková/vakuová)
 • Metoda změny tlaku (pokles/vzrůst tlaku, přetlakem kapaliny, plynu, ...)
 • Bublinková metoda (přetlaková, podtlaková s vakuovou komůrkou)
 • Kapilární metoda (průsak penetrantu skrze zkoušený objekt)
 • Heliová metoda (zkušebním plynem - He, provedení - přetlaková, vakuová, ...)
 • A další (snímání ultrazvuku, ...)

Volba vhodné metody a techniky zkoušení závisí na požadované citlivosti zkoušky, na charakteru zkoušeného dílce (tvar, jeho konstrukce, velikost (objem)), na legislativních požadavcích, požadavcích zákazníka.

Metodické požadavky na LT zkoušku jsou - předepisují normy, kódy, předpisy a požadavky zákazníka.


LT zkoušení dle požadavků EN je založeno na následujících normách

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/171(2) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/171(2)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
Základními EN normami ve vztahu k LT jsou následující:
 • EN 1518 - Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů
 • EN 1593 - Bublinková metoda
 • EN 1779 - Kritéria pro volbu metod a postupů
 • EN 13184 - Metoda změny tlaku
 • EN 13185 - Metoda zkušebního plynu
 • EN 13192 - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny
 • EN 13625 - Směrnice k volbě přístrojů pro měření netěsnosti plynem

Nejvýznamnějšími a nejpožadovanějšími LT normami a specifikacemi z oblasti US norem jsou ASTM E 1003 (hydrostatické zkoušky), ASTM E 515 (bublinková metoda), ASTM E 493, 498, 499, 1066 (hmotový spektrometr), dále ASME Code a další.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL