Poradenské a informační centrum pro zvláštní procesy ve výrobě < Školení a kurzy < Home

Poradenské a informační centrum pro zvláštní procesy ve výrobě

ESF   ESF

Projekt je věnován nedestruktivnímu kontrole (NDT) a příslušným kvalifikačním systémům, metodologii a aktuální legislativě. Cílovou skupinou jsou průmyslové podniky zaměřené na strojírenskou výrobu z hlavního města Prahy.

Začátkem roku realizujeme poslední školení
  • auditor kvality
  • vizuální kontrola svarů (metodicky dle EN ISO 17637)
  • kvalifikace NDT (školení, zkouška a certifikace) personálu dle ISO 9712 v metodě MT1, MT2 a UT1

Školení a kvalifikace nabízené v rámci těchto projektů jsou dotovaná z prostředku ESF za předpokladu, že přihlášen/á projde výběrovým řízením a kompletním kurzem. Podpora v rámci projektu je poskytovaná podle pravidla "de minimis". Nabízené kvalifikace mají omezenou kapacitu účastníků a celý projekt je také časově omezen. Při výběru účastníků bude rozhodující pořadí došlých přihlášek a naplnění požadavků grantového projektu.

TENTO PROJEKT JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL