LT - Školení a semináře < NDT zkoušení < Home


LT - Školení a semináře

V našich školících střediscích poskytujeme kurzy pro pracovníky Level I, II a III. Patříme k nejvýznamnějším školitelům "speciálních procesů" v Evropě.

Příprava a kvalifikace zkušebního personálu probíhá podle norem
  • ISO 9712 - technika LT C (stopové plyny) nebo LT B (bublinková metoda)
  • EN 4179/ NAS 410 pro letecký průmysl - JAR 145.30
  • LT L2 HS ("vodní zákon") - vhodné pro revizní firmy, které potřebují splnit požadavek vyhlášky č. 175/2011 Sb
  • SNT-TC-1A

Kurzy jsou zaměřeny na zkoušení netěsností a hodnocení nálezů pomocí všech výše popsaných metod/technik (kurzy pro rozsah PCT + BT + PT - kvalifikační všeobecný, kvalifikační oborový MS-B a praktika pro MS-B) nebo pomocí metod stopovacího plynu (kurz kvalifikační všeobecný, kvalifikační oborový kurz MS-C a praktika pro MS-C).

Informace o školení a kurzech naleznete v sekci Školení.
Sylabus kurzu LT podle kvalifikačního systému ISO 9712  [0 kB]

Fotografie z kurzu

Kontaktní osoby

+ 420 273 037 630
+ 420 731 471 892

ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL