VT - Školení a semináře < NDT zkoušení < Home


VT - Školení a semináře


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/certifikat in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/certifikat) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
V našich školících střediscích poskytujeme kurzy pro Level I, II a III pracovníky. Patříme k nejvýznamnějším školitelům "speciálních procesů" v Evropě.

Příprava a kvalifikace zkušebního personálu probíhá podle norem
  • ISO 9712
  • ISO 9712 - VT2dw
  • VT svarů (dle ATG G19-32.2)
  • EN 4179 pro letecký průmysl - JAR 145.30
  • SNT-TC-1A
Informace o školení a kurzech naleznete v sekci Školení.
Sylabus kurzu VT podle kvalifikačního systému ISO 9712
Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for cz/pdf/sylaby/SYL_ISO_VT_CZ_R2.pdf in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 9
 [0 kB]

Školení VT podle normy VT2dw

Jedná se o PŘÍMÉ VIZUÁLNÍ ZKOUŠENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ.
Pracovníci s kvalifikací stupně 2 VT2dw mají omezenou způsobilost pouze pro přímé vizuální zkoušení svarových spojů s právem podpisu protokolu o vyhodnocení jakosti. Kvalifikace a certifikace v této činnosti nezajišťuje způsobilost osoby provádět zkoušení v jiném výrobkovém sektoru než svary a provádět zkoušení nepřímé. Školení je zakončeno zkouškou u nezávislého zkušebního střediska a po podání žádosti následuje certifikace pracovníka.

Školení VT svarů

Tento systém určuje kvalifikaci a certifikaci odborného personálu v oblasti vizuálního zkoušení tavných svarových spojů kovových materiálů.

Směrnicí ATG G19-32.2 je stanoven program kvalifikace a certifikace pro pracovníky provádějící VT kontrolu svarových spojů dle metodických požadavků ISO 17637. Systém kvalifikace byl zaveden na základě požadavků průmyslu a uživatelů průmyslových výrobků a na základě požadavků vyplývajících z mezinárodních normativních dokumentů.

Zavedená kvalifikace reaguje na potřeby výchovy kvalifikovaného personálu pro provádění vizuální kontroly svarů vyvolané vzrůstajícími požadavky na uplatňování systému kvality v procesech svařování v souladu s požadavky evropských i amerických norem. Povinnosti tohoto způsobilého personálu vyžadují řádné teoretické a praktické znalosti a zkušenosti z oblasti vizuálního zkoušení.

Pracovníci s uvedenou kvalifikací jsou způsobilí účinně se podílet na vizuální kontrole při zajišťování jakosti tavných svarů kovových materiálů v jednotlivých fázích výrobního procesu (před svařováním, v průběhu svařování a po svařování) nebo kteří přímo tuto vizuální kontrolu provádějí.

Fotografie z kurzu


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/163(1) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/163(1)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/163(2) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/163(2)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/163(3) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/163(3)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36

Kontaktní osoby

+ 420 273 037 630
+ 420 731 471 892

ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL