Visual Testing (VT) < NDT zkoušení < Home

Visual Testing (VT)


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/161(1) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/161(1)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
VT je nejrozšířenější metodou z metod nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Metoda je zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu (vlastností) povrchů výrobků či součástí pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení. Metoda VT je využívána při klasické NDT kontrole, kdy hledáme vady jako třeba trhliny, zápaly, povrchové póry, dále zjišťujeme tvarové odchylky - měříme a hodnotíme lineární přesazení, převýšení kořene svaru, přesazení forem u odlitku, dále kontrolujeme stav povrchu. Jedná se o NDT metodu, která je plnohodnotná ve srovnání s ostatními NDT metodami (např. RT, PT, ...) a ve svém rozsahu dokonce překračuje rámec použití ostatních NDT metod, je považována za základní NDT metodou, která by měla být provedena před každou další NDT metodou.

Princip metody

Vizuální kontrola je prováděna na připraveném (očištěném, odmaštěném a vysušeném) zkoušeném povrchu součásti. Jakost této přípravy v důsledku ovlivňuje dosažitelnou citlivost zkoušky - identifikovatelnost vad. Úspěšnost zkoušky je závislá na splnění základních tří atributů - těmito jsou:
  • zraková způsobilost pracovníka provádějícího zkoušky
  • podmínka dostatečného osvětlení zkoušeného povrchu
  • odborná způsobilost - znalosti a praktické dovednosti pracovníka provádějícího VT zkoušky
Kontrola může být prováděna přímo zrakem bez pomůcek, dále s využitím základních pomůcek jako jsou zrcadla, měrky, měřidla, lupy, atd., případně pomocí endoskopů a dalších speciálních zařízení. V posledních letech se stále významněji vyskytuje požadavek na provádění vizuálních zkoušek pomocí endoskopů (boroskopů, fíbroskopů, videoskopů). Typické aplikace se objevují zejména v oblasti letectví (při provozních inspekcích), v energetice (kontrola zásobníků, výměníků, potrubí, ..), ale i při výrobě - např. svařované rámy, uzavřené profily apod.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL