ET - Šlužby a zkoušení < NDT zkoušení < Home

ET - Šlužby a zkoušení

Metoda vířivých proudů (ET) je založena na principu elektromagnetické indukce. Je použitelná pro zkoušení elektricky vodivých materiálů. Velmi dobře se tato metoda využívá zejména při detekci povrchových a těsně podpovrchových vad (např. trhlin). Nejčastěji zkoušené materiály jsou slitiny Al, Cu, Ti, ale i feritická a austenitická ocel. Typické aplikace jsou:
 • hledání povrchových a podpovrchových vad
 • třídění materiálů a kontrola struktury, např. TZ (strukturoskopie)
 • měření tlouštěk elektricky nevodivých povlaků na elektricky vodivém podkladu

Zkušební proces
Různé aplikace se řídí zcela odlišnými postupy a požadavky. Typická průmyslová odvětví, kde se používá uvedená metoda, jsou:
 • zkoušení hutních polotovarů na automatických linkách průchozími sondami nebo rotačními hlavami (požadavky jsou uvedeny např. EN ISO 10 893-1,2)
 • zkoušení trubek tepelných výměníků vnitřními průchozími sondami (požadavky jsou např. v ASME V,8 nebo DIN 25435-6)
 • servisní kontroly letadel příložnými sondami (konkrétní požadavky výrobců letadel)
 • servisní kontroly letadel příložnými sondami (konkrétní požadavky výrobců letadel)
 • strukturoskopie

Při zkoušení využíváme přístroje:

Přístroje a systémy ELOTEST od firmy ROHMANN:
 • ELOTEST M2
 • ELOTEST B320
 • dle potřeby jsme schopni zajistit pro zkoušení i další přístroje vhodné pro požadovanou aplikaci
V rámci celé Evropy poskytujeme odborné kurzy pro ET (a všechny další NDT metody), inspekce, měření a hodnocení podle přání našich klientů a podle mezinárodních, národních i oborových norem.


Služby pracovníků NDT Level III
 • kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky
 • tvorba písemných postupů (Written Practice), metodické provádění zkoušek, kritéria přípustnosti
 • zkoušky v laboratořích i na pracovištích
 • výstupy a protokolování výsledků
 • odborné garance, metodické činnosti a tvorba legislativy

Poradenství
V návaznosti na provádění činností v oblasti NDT nabízíme poradenskou činnost pro naše klienty. Naši specialisté Vám doporučí vhodné metody a upozorní na případná omezení, upřesní volbu technik zkoušení v závislosti na požadavcích (citlivost zkoušení), optimalizují parametry zkoušení, vyberou zařízení a pomůcky, zajistí postupy pro bezpečnost práce, navrhnou pracoviště atd.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL