PT - Školení a semináře < NDT zkoušení < Home


PT - Školení a semináře

ATG poskytuje odborné kurzy pro PT (a všechny další NDT metody) pro pracovníky Level I, II a III. Patříme k nejvýznamnějším školitelům "speciálních procesů" v Evropě.

Příprava a kvalifikace zkušebního personálu probíhá podle norem
  • ISO 9712, včetně kvalifikace pro PED (tlaková zařízení)
  • EN 4179 / NAS 410 (pro oblast letectví)
  • ISO 11484, EN 10256 (pro zkoušení trub a potrubí)
  • SNT-TC-1A
Informace o školení a kurzech naleznete v sekci Školení.
Sylabus kurzu PT podle kvalifikačního systému ISO 9712
Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for cz/pdf/sylaby/SYL_ISO_PT_CZ_R2.pdf in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 9
 [0 kB]

Fotografie z kurzu

Kontaktní osoby

+ 420 273 037 630
+ 420 731 471 892

ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL