MT - Školení a semináře < NDT zkoušení < Home


MT - Školení a semináře

V našich školících střediscích poskytujeme kurzy pro pracovníky Level I, II a III. Patříme k nejvýznamnějším školitelům "speciálních procesů" v Evropě.

Příprava a kvalifikace zkušebního personálu probíhá podle norem
  • ISO 9712
  • EN 4179/NAS 410 pro letecký průmysl - JAR 145.30
  • SNT-TC-1A pro průmysl tlakových nádob, zkoušení podle ASME Code, ASTM, MIL aj.
Informace o školení a kurzech naleznete v sekci Školení.
Sylabus kurzu MT podle kvalifikačního systému ISO 9712  [540 kB]

Fotografie z kurzu

Kontaktní osoby

+ 420 273 037 630
+ 420 731 471 892

ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL