RT - Služby a zkoušení < NDT zkoušení < Home

RT - Služby a zkoušení

Celosvětově provádíme školení, inspekce, měření a hodnocení podle přání našich klientů a podle mezinárodních, národních i oborových norem.

V návaznosti na provádění činností v oblasti NDT nabízíme poradenskou činnost pro naše klienty. Naši specialisti vám doporučí vhodné metody a upozorní na případná omezení, upřesní volbu technik zkoušení v závislosti na požadavcích (citlivost zkoušení), optimalizují parametry zkoušení, vyberou zařízení a pomůcky, zajistí postupy pro bezpečnost práce, navrhnou pracoviště atd.

Zkušební proces RT
Při výrobě resp. v opravárenství je RT zkouška přímo stanovena normami nebo podle požadavků odběratele. Základní metodickou normou je EN ISO 5579 a dále normy EN ISO 17636-1, EN 12681, EN 10246-10, EN ISO 19232, EN ISO 11699-1, EN 25580, EN ISO 10 675-1, EN ISO 5817, EN ISO 6520, EN 1330, ...

Specifické normy v konkrétním průmyslu a odvětvích

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/112(1) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/112(1)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
  • letecký průmysl: ASTM E 1742, ...
  • petrochemický průmysl: API standardy, ASME Code B 31.3, ...
  • slévárenství: ASME E 155, E 186, E 446, ...
  • tlaková zařízení: ASME Code, EN 13445, EN 13480, ...

Služby pracovníků NDT Level III
Kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky
  • tvorba písemných postupů (Written Procedure), metodické provádění zkoušek, kritéria přípustnosti
  • zkoušky v laboratořích i v terénu
  • výstupy a protokolování výsledků

Odborné garance, metodické činnosti a tvorba legislativy
Tyto činnosti jsou vždy zajištěny pracovníky kvalifikovanými ve stupni Level III dle ISO 9712, SNT-TC-1A i NAS 410.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL