Inspekce při výstavbě a provozu závodů < Inspekční činnosti < Home

Inspekce při výstavbě a provozu závodů

1. Výstavba a montáže nových závodů

Poskytujeme inspekční a expertizní služby během výroby příslušných zařízení (inspekce ve výrobních závodech) - rotační, tlaková zařízení, trubky, roury, ventily, ocelové konstrukce, elektrická zařízení a instrumentace. ATG rovněž vykonává inspekce a supervize v průběhu výstavby a montáží závodů (inspekce na stavbě).

Inspekční a expertizní činnosti jsou především zaměřeny na
 • QA/QC - pomoc při přípravě plánů inspekcí a zkoušek, procedur výrobních zkoušek
 • praktické inspekce zkoušek a jejich verifikace podle aplikovaných norem a standardů (API, ASME, EN, SAUDI ARAMCO atd.)
 • inspekce balení a značení
 • inspekce při nakládkách zařízení
 • služby expedování a sledování harmonogramů výroby
 • supervize a audity speciálních procesů
U inspekcí staveb Vám můžeme nabídnout celý rozsah inspekčních služeb včetně "pre-commissioningu" a "commissioningu".

Služby pro developery a finanční instituce
V rámci kontrol finančního čerpání, pojištění úvěrů apod. provádíme nezávislé posouzení stavu rozpracovanosti, efektivního využití finančních prostředků, bezpečnosti a dodržování legislativních norem. Více o těchto službách naleznete v sekci Bankovnictví a pojišťovnictví.

2. Inspekce během provozu a údržby závodů

Činnosti během provozu a údržby závodů jsou spojeny s požadavky na vysoce kvalifikovaný personál, dobrý kontrolní systém a hlubokou znalost platných normativních a legislativních požadavků týkajících se všech druhů zařízení.

Hlavní a nejdůležitější činnosti
 • výkon NDT zkoušek
 • vibrační, hluková a teplotní diagnostika
 • korozní měření
 • korozní a materiálové analýzy
 • speciální korozní měření pomocí ultrazvukových řízených vln (guided waves) a digitální radiografie
 • personální kvalifikace inspektorů údržby
 • podpora RBI (risk based inspections - inspekce na základě stanovených rizik) pro zvýšení efektivnosti nákladů na údržbu
 • softwarové systémy pro řízení údržby

Residuální / zbytková životnost

 • korozní smyčky pro speciální procesy
 • plány inspekcí a zkoušek
  • příprava a podpora při implementaci, supervize / audity, personální kvalifikace
 • zhodnocení životnosti
  • NDT měření pro korozní zhodnocení včetně vysoce efektivních měření řízenými vlnami a digitální radiografií
  • materiálové analýzy, PMI (positive material identification)
  • únavová analýza, fraktografie
  • zhodnocení mechanismu poškození
  • příprava a kvalifikace personálu
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL