Schvalovací listiny < Školení a kurzy < Home


Schvalovací listiny

Jsme schváleni ze strany mnoha organizací a asociací pro provádění školení a NDT zkoušek. Naše schválení naleznete zde.

Schválení pro NDT školení

ISO 9712
ATG nabízí školení ve školicích střediscích v České Republice, na Slovensku, v Lotyšsku, v Rusku, v Srbsku, na Ukrajině, v UAE a v Iráku. Kromě standardních NDT metod poskytujeme také školení pro specifické techniky zkoušení UT TOFD, PHASED ARRAY, RT CR a DR.

EN 4179
Zaměstnavatelský systém pro letecký průmysl (EN).

EN 10256
Zaměstnavatelský systém pro výrobu trub.
Poskytujeme služby vnější agentury.

NAS 410
Kvalifikační zaměstnavatelský systém pro letectví (podle USA norem).
Našim klientům poskytujeme služby vnější agentury. Tento systém kvalifikace zaměstnanců využívají např. společnosti GE Aircraft Engines, Honneywell, Rolls-Royce apod. Jsme schválným dodavatelem firmy Honeywell pro poskytování služeb v oblasti kvalifikace personálu, odborné garance, metodické činnosti a praktických výkonů NDT zkoušení v metodách MT a PT - jako NDT Level III / SCA podle normy HA NDE 001, SPOC 165.

SNT-TC-1A
V rámci tohoto systému poskytujeme pro desítky firem z České republiky, Slovenské republiky a Ruska služby vnější agentury.

LT 2 HS – kontrola těsnosti potrubí a nádrží “Vodní zákon” č.254/2001 Sb
Získaná kvalifikace / certifikace LT2HS dle EN ISO 9712 je plně v souladu i s aktuálními požadavky vyhlášky č. 175/2011 Sb. a ČSN 75 3415.

UTT - měření povlaků ultrazvukem
Měření tloušťěk materiálů pomocí ultrazvukových tloušťkoměrů. Jedná se o akreditované školení dle EN ISO 20807.

VT svarů (metodicky dle ISO 17637)
Vizuální kontrola svarů - systém pro kvalifikaci a certifikaci odborného personálu v oblasti vizuálního zkoušení tavných svarových spojů kovových materiálů.

VT odlitků (metodicky dle ISO 1370)
Vizuální kontrola odlitků - systém pro kvalifikaci a certifikaci odborného personálu v oblasti vizuálního zkoušení odlitků.


VT trubek
Vizuální kontrola svarů - systém pro kvalifikaci a certifikaci odborného personálu v oblasti vizuálního zkoušení trubek.

Schválení pro oblast SVAŘOVÁNÍ

API Code Kvalifikace svářečského personálu podle norem USA - určeno pro petrochemický průmysl.

Aplikace CR 13576 pro tvorbu lidských zdrojů
Zaměstnavatelská příprava dozorového personálu.

ASME Code
Kvalifikace svářečského personálu podle norem USA - určeno pro tlakové nádoby.

IWIP
IWIP Mezinárodní svářečský inspekční personál. Jsme schváleným autorizovaným střediskem ATB pro kvalifikaci IWI v rámci CWS ANB v České republice.

ASME Code
Vizuální kontrola svarů - systém pro kvalifikaci a certifikaci odborného personálu v oblasti vizuálního zkoušení tavných svarových spojů kovových materiálů. Kvalifikace zahrnuje dvoudenní kurz a jednodenní zkoušku s možností certifikace pod ATG nebo HSB International.

Korozní personál

EN V 12 387
ATG je schváleným školicím a zkušebním střediskem pro korozní personál.

Systém je třistupňový
1. korozní technik
2. korozní technolog a inspektor (Koroze a volba materiálů konstrukcí, Ochranné povlaky/povrchové úpravy)
3. korozní inženýr
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL