Stupně kvalifikace < Školení a kurzy < Home


Stupně kvalifikace

Pracovníci s kvalifikací Level I
jsou způsobilí provádět zkoušky a zaznamenávat výsledky zkoušek. Nejsou způsobilí vyhodnocovat výsledky zkoušek a podepisovat protokoly.

Pracovníci s kvalifikací Level II
mohou provádět a řídit NDT zkoušení podle NDT postupů, požadovaných norem a předpisů, jsou již odpovědní za vyhodnocení výsledků NDT zkoušek a mohou vypracovávat NDT instrukce pro provádění zkoušek.

Pracovníci s kvalifikací Level III
jsou způsobilí provádět a řídit NDT zkoušení podle požadovaných norem a předpisů, jsou odpovědní za vyhodnocení výsledků NDT zkoušek a mohou vypracovávat NDT postupy pro provádění zkoušek. Musí být schopni převzít odpovědnost za podřízené NDT pracovníky a vést je v jejich pracovní činnosti. Zároveň přebírají odpovědnost za NDT zkušební zařízení.

Přímý přístup k Level II
Pro přímý přístup ke kvalifikaci stupně 2 platí, že uchazeč o kvalifikaci musí absolvovat jak školení stupně 1, tak i školení stupně 2 (tedy součet hodin pro oba kvalifikační stupně).

Přímý přístup k Level III
Pokud nemá uchazeč předchozí kvalifikace ve stupni 2, musí být absolvováno školení stupně 1+2+3 a to v plném rozsahu hodin a absolvována praktická zkouška ze stupně 2 a zkouška BASIC.

Systémy certifikace

NEZÁVISLÝ CERTIFIKAČNÍM SYSTÉM KVALIFIKACE
Tato kvalifikace vychází z normy ISO 9712. Po absolvování našeho kurzu budete prakticky i teoreticky připraveni tak, abyste byli schopni složit zkoušku u nezávislého zkušebního střediska (ATG CERT) a po úspěšném vykonání zkoušky a splnění certifikačních požadavků na praxi a zrakovou způsobilost lze požádat o vystavení certifikátu u certifikačního orgánu ATG CERT, Reaktortest a TUV NORD Czech.
+ 420 273 037 630
 ZAMĚSTNAVATELSKÝM SYSTÉM KVALIFIKACE
vycházejícím z norem ASNT SNT-TC-1A, NAS 410, EN 4179 apod., pod vlastním systémem firmy nebo s podporou Hartford Steam Boiler International (mezinárodní certifikačním orgán)
+ 420 273 037 630
+ 420 731 471 892Zaměstnavatelsky orientované kurzy vycházejí z požadavků konkrétního zaměstnavatele. Po proškolení tímto způsobem a úspěšném složení finální zkoušky jsou zaměstnanci plně kvalifikováni pro výkon práce u konkrétního zaměstnavatele. Certifikaci mohou provádět NDT pracovníci stupně III, kteří jsou schváleni a uznáváni konkrétním zaměstnavatelem pro tyto činnosti. Více informací o těchto činnostech naleznete v sekci Služby vnější agentury.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL