Ultrasonic Testing (UT) < NDT zkoušení < Home

Ultrasonic Testing (UT)


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/121(1) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/121(1)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
Ultrazvuk je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. UT metoda má největší dosah se všech NDT metod.

Je využívána především pro zkoušení tvářených polotovarů (plechy, výkovky, tyče, ...), svarů a odlitků. Uplatňuje se však významně i při zkoušení různých typů nekovových materiálů, jako jsou některé typy plastů a kompozitů. Výhodou této metody je možnost automatizace procesu kontroly, především u polotovarů jednoduchého tvaru (trubky, plechy, tyče apod.). Kromě vnitřních vad typu trhlin, dvojitosti, dutin apod. je možno zjišťovat i vady povrchové. Mezi další výhody patří např. okamžité zobrazení výsledků zkoušky.

Princip metody

Princip ultrazvukové metody využívá skutečnosti, že pevné materiály (kovové i nekovové) jsou dobrými vodiči zvukových vln. Ultrazvukové vlny vyslané do materiálu se odrážejí od každého rozhraní, a tedy i od vnitřních vad (nehomogenit). Čím vyšší je frekvence vlnění, tím menší vady je možno detekovat. Pro zkoušení se využívají frekvence od 0,5 MHz do 25 MHz.


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pic/galerie/121(2) in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 33

Warning: getimagesize(pic/galerie/121(2)) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 36
Zkoušení materiálů pomocí ultrazvuku se neustále vyvíjí. Zdokonalují se jednak metody již zavedené, ať už jde o použití například digitálních přístrojů, propojování zkušebního přístroje přímo s počítačem a následné vyhodnocení, nebo použití speciálních sond. Objevují se ale i zcela nové přístupy ke zkoušení.

Jedním z nových přístupů ke zkoušení materiálu ultrazvukem je technika PHASED ARRAY. Metoda je založena na použití sady měničů a elektronice, která "tvaruje" svazek. Sonda phased array je složena ze soustavy miniaturních piezo-elektrických měničů, přičemž řídící elektronikou je ovládán každý měnič zvlášť, takže je možno formovat tvar svazku. Výstupem z řídící elektroniky je standardní signál ekvivalentní k A-zobrazení.

Mezi výhody této techniky patří možnost vygenerovat měnitelný úhel svazku pouze jednou sondou a tím pokrýt mnohem větší oblast zkoušeného předmětu bez posuvu sondy. Tím se zlepšuje prostorové rozlišení a hodnocení vad je přesnější.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL