Aktuální informace < Home


Aktuální informace


8. 12. 2017
Aktuální stav realizace vyhlášených programů zkoušení způsobilosti
  Označení programuSektorZahájení distribucePočet přihlášenýchMůže se ještě přihlásitFáze činnostiPředpokládané datum ukončení
  UT-03/2017/20svary2.02.2017160Distribuce vzorku*28.02.2018 *)
  VT-04/2017/21svary11.04.201796Distribuce vzorku30.04.2018
  RT-02/2017/22svary13.04.2017114Distribuce vzorku31.03.2018
  MT-06/2017/23svary14.06.2017132Distribuce vzorku31.05.2018
  PT-01/2017/24svary21.07.2017123Distribuce vzorku30.06.2018
  UT-03/2018/25svary6.12.2017411Distribuce vzorku30.11.2018
  PT-01/2018/26výkovky**)015 ***)
  * - Změna termínu je způsobena časovou náročností transportu vzorku
  **) - Distribuce bude zahájena k datu přihlášení 3. účastníka
  ***) - Cca 12 měsíců od data zahájení distribuce

  Prosím případné zájemce o tyto nové programy, aby zaslali na adresu pitterj@atg.cz vyplněný "formulář přihlášky".

  Ostatní uvažované programy k vyhlášení:
 • metoda MT – sektor odlitky nebo výkovky
 • pokud bude zájem o metodu ET – bude vyhlášen program pro sektor trubky

 • Prosím případné zájemce o tyto nové programy, aby zaslali na adresu pitterj@atg.cz vyplněný formulář: Průzkum zájmu .

  Nové programy pro sektor svary v metodách RT, MT, PT a VT budou vyhlášeny až po naplnění programů vyhlášených pro rok 2017. U jednotlivých vyhlášených programů bude vždy zveřejněno zadání a přihláška. Pokyny – Pravidla pro účastníky jsou stejné pro všechny programy a proto jsou umístěny samostatně.

  7. 11. 2017
  Aktualizace předpokládaných termínů ukončení programů zkoušení způsobilosti vyhlášených v roce 2017:
   Označení programuDatum zahájení rozesílání vzorkuPočet přihlášenýchMůže se ještě přihlásitFáze činnostiPředpokládané datum ukončení programu
   RT-02/2017/1726.09.2016150Program ukončen k datu 8.08.201731.10.2017
   MT-06/2017/185.12.2016150Program ukončen k datu 17.10.201731.10.2017
   PT-01/2017/192.12.2016150Program ukončen k datu 15.09.201731.10.2017
   UT-03/20/20172.02.2017160Distribuce vzorku28.02.2018 *
   VT-04/2017/2111.04.201778Distribuce vzorku30.04.2018
   RT-02/2017/2213.04.201796Distribuce vzorku31.03.2018
   MT-06/2017/2314.06.2017114Distribuce vzorku31.05.2018
   PT-01/2017/2421.07.201796Distribuce vzorku30.06.2018
   * - Změna termínu je způsobena časovou náročností transportu vzorku

   Vyhlašujeme tyto nové programy:
   - metoda UT – sektor svary – program UT-03/2018/25
   - metoda PT – sektor výkovky – program PT-01/2018/26

   Prosím případné zájemce o tyto nové programy, aby zaslali na adresu pitterj@atg.cz vyplněný "formulář přihlášky".

   Ostatní uvažované programy k vyhlášení:
   - metoda MT – sektor odlitky nebo výkovky,
   - metoda ET - pokud bude zájem o tuto metodu, bude vyhlášen program pro sektor trubky.

   Prosím případné zájemce o tyto nové programy, aby zaslali na adresu pitterj@atg.cz vyplněný formulář: Průzkum zájmu .

   Nové programy pro sektor svary v metodách RT, MT, PT a VT budou vyhlášeny až po naplnění programů vyhlášených pro rok 2017.U jednotlivých vyhlášených programů bude vždy zveřejněno zadání a přihláška.

   Pokyny – Pravidla pro účastníky jsou stejné pro všechny programy a proto jsou umístěny samostatně - pdf filePokyny  [290 kB].

   10. 10. 2017
   Aktualizace předpokládaných termínů ukončení programů zkoušení způsobilosti vyhlášených v roce 2017:
    Označení programuDatum zahájení rozesílání vzorkuPočet přihlášenýchMůže se ještě přihlásitFáze činnostiPředpokládané datum ukončení programu
    RT-02/2017/1726.09.2016150Program ukončen k datu 8.08.201731.10.2017
    MT-06/2017/185.12.2016150Distribuce skončena, vyhodnocování31.10.2017
    PT-01/2017/192.12.2016150Program ukončen k datu 15.09.201731.10.2017
    UT-03/2017/202.02.2017160Distribuce vzorku15.12.2017
    VT-04/2017/2111.04.201778Distribuce vzorku30.04.2018
    RT-02/2017/2213.04.201796Distribuce vzorku31.03.2018
    MT-06/2017/2314.06.2017114Distribuce vzorku31.05.2018
    PT-01/2017/2421.07.201796Distribuce vzorku30.06.2018


    Nejdéle do konce tohoto roku budou vyhlášeny tyto nové programy:
    metoda UT – sektor svary,
    metoda MT – sektor odlitky nebo výkovky,
    metoda PT – sektor odlitky nebo výkovky.
    metoda ET – pokud bude zájem o metodu, bude vyhlášen program pro sektor trubky.

    Prosím případné zájemce o tyto nové programy, aby zaslali na adresu pitterj@atg.cz vyplněný formulář: Průzkum zájmu .

    3. 8. 2017
    Termíny ukončení programů zkoušení způsobilosti vyhlášených v roce 2017:
     Označení programuRozesílání vzorku odPočet přihlášenýchMůže se ještě přihlásit Fáze činnostiDatum ukončení programu
     RT-02/2017/1726.09.2016150Vyhodnoceno, psaní zpráv a fakturace31.10.2017
     MT-06/2017/185.12.2016150Distribuce vzorku31.10.2017
     PT-01/2017/192.12.2016150Distribuce skončena, vyhodnocování31.10.2017
     UT-03/2017/202.02.2017141Distribuce vzorku15.12.2017
     VT-04/2017/2111.04.201769Distribuce vzorku30.04.2018
     RT-02/2017/2213.04.201769Distribuce vzorku31.03.2018
     MT-06/2017/2314.06.201769Distribuce vzorku31.05.2018
     PT-01/2017/2421.07.2017411Distribuce vzorku30.06.2018


     12. 4. 2017
     Vyhlášeny 2 nové programy v MT a PT: S ohledem na přihlášení maximálního počtu účastníků byla ukončena možnost přihlásit se do programu MT-06/2017/18 a PT-01/2017/19.

     4. 4. 2017:
     Připravujeme: nový program MT-06/2017/23, který bude vyhlášen přibližně v polovině června 2017.

     27. 1. 2017

     Kapacita programu pro metodu RT v roce 2017 s označením RT-02/2017/17 je již vyčerpána a z tohoto důvodu se nelze přihlásit do tohoto programu.

     Do konce února 2017 bude pro metodu RT v sektoru svary vyhlášen nový program s označením RT-02/2017/22.

     Změna v systému fakturace účastníkům Programů zkoušení způsobilosti PZZ ATG
     S platností od 1.2.2017se mění systém vystavování faktur následovně: faktury za účast vystavené v souladu s platným ceníkem PTP ATG budou odesílány účastníkům v časovém období vyhodnocování a ukončování daného programu. Po úhradě faktury účastníkem a připsání částky na účet ATG budou účastníkovi nejdéle do 5 pracovních dnů odeslány podklady spojené s vyhodnocením (tj. certifikát, Závěrečná zpráva účastníka, Souhrnná závěrečná zpráva).

     2. 1. 2017
     Na základě úspěšného re-auditu, podle požadavků EN ISO 17043, nám byla Českým institutem pro akreditaci vydána nová akreditační listina s platností od 10. 11. 2016 na období dalších 5ti let.

     Vyhlašujeme a zveřejňujeme tyto programy:
     Distribuce vzorků zahájena pro RT, MT a PT:
     U programů pro metody RT, MT a PT, které byly vyhlášeny k datu 20. 09. 2016, byla již zahájena distribuce vzorků jednotlivým účastníkům.

     Programy, které byly vyhlášeny pro rok 2016 - pro metody VT, PT a UT, jsou ukončeny k datu 31. 12. 2016.
    Programy, které byly vyhlášeny pro rok 2016, pro metody MT a RT budou vyhodnoceny a ukončeny co možno nejdříve, nejdéle však do 31. 03. 2017. Důvodem zdržení jsou velmi dlouhé transportní lhůty mezi účastníky a ATG.
    Omlouváme se všem účastníkům těchto programů.

    Přehled výsledků za rok 2016 bude zveřejněn do data 30. 04. 2017.

    20. 9. 2016

    Zveřejňujeme nový Ceník zkoušek způsobilosti, který je platný od 01. 09. 2016 do odvolání. Tento ceník je platný pro programy vyhlášené pro rok 2017 a následné roky. K datu aktuality vyhlašujeme a zveřejňujeme podklady pro tyto programy:
    • metoda RT – program RT-02/2017/17
    • metoda MT – program MT-06/2017/18
    • metoda PT – program PT-01/2017/19
    Programy pro metody UT a VT pro rok 2017 budou vyhlášeny do konce roku 2016 přednostně pro sektor w-svary.

    Vyhlášení programů pro jiné sektory (c-odlitky, f-výkovky, t-trubky a wp-tvářený materiál) a pro metody ET a LT je závislé na zájmu účastníků.

    1. 7. 2016

    S platností od 1. 07. 2016 je ukončena možnost přihlásit se k účasti pro všechny Programy zkoušení způsobilosti vyhlášených pro rok 2016 a to:
    • MT-06/2016/10 – metoda magnetická – 13 účastníků
    • PT-01/2016/11 – metoda kapilární – 14 účastníků
    • RT-02/2016/12 – metoda radiografická – 15 účastníků
    • UT-03/2016/13 – metoda ultrazvuková – 10 účastníků
    • VT-04/2016/14 – metoda vizuální – 10 účastníků
    i pro nezahájené programy pro nezájem laboratoří a to:
    • ET-05/2016/15 – metoda vířivých proudů
    • LT-07/2016/16 – zkoušení těsnosti
    Programy pro rok 2017 budou vyhlášeny do konce roku 2016 pro metody MT, PT, RT, UT a VT přednostně pro sektor w-svary.

    Vyhlášení programů pro jiné sektory (c-odlitky, f-výkovky, t-trubky a wp-tvářený materiál) a pro metody ET a LT je závislé na zájmu účastníků.

    4. 1. 2016

    Dnes byly zveřejněny přihlášky pro všechny programy zkoušení způsobiolosti pro rok 2016. Ostatní podklady budou zveřejněny v průbehu ledna 2016.

    Historie

    31.08. 2015

     Shrnutí roku 2015:
    • Distribuce vzorků pro všechny programy byla ukončena k datu 31. 08. 2015.
    • Bylo vypsáno celkem 7 programů pro metody/sektory: RT/c, PT/w, VT/w, RT/w, UT/w, PT/c a MT/t
    • Program pro metodu/sektor MT/t byl pro nezájem zrušen
    • Přehled účasti v jednotlivých programech
    --- RT/c PT/w VT/w RT/w UT/w PT/c Celkem
    Počet účastí v programu 6 9 14 9 12 8 58
    Počet států 2 2 2 3 5 2 6

    Plán pro rok 2016:
    • Budou vypsány programy v metodách RT, UT, MT, PT a VT v sektoru w – svary
    • Dále budou vypsány programy pro metody ET a LT
    • Zahájení distribuce leden/únor 2016
    • Při zájmu o účast vyplnit dotazník Průzkum zájmu a odeslat na ATG


    5. 5. 2015

    Z důvodu nezájmu o program zkoušení způsobilosti pro sektor trubek (metoda MT) byl zrušen program zkoušení způsobilosti MT-06-2015-08. V příštím roce bude proto zveřejněn program MT pro sektor svarů.

    Pro program metody ragiografické - RT-02/2015/03 byly přidány veškeré vstupní podklady, které jsou k dispozici v sekci Programy zkoušení způsobilosti.


    9. 12. 2014

    Pro firmy – laboratoře se sídlem v České nebo Slovenské republice jsou přednostně určeny následující programy:
    • Metoda radiografická - RT-02/2015/03
    • Metoda kapilární - PT-01/2015/04
    • Metoda vizuální - VT-04/2015/05
    Pro firmy – laboratoře se sídlem mimo území České nebo Slovenské republiky jsou přednostně určeny následující programy:
    • Metoda radiografická – RT-02/2015/06
    • Metoda ultrazvuková – UT-03/2015/07
    • Metoda kapilární – PT-01/2015/09
    Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností o zařazení účastníků do vyhlášených programů bez ohledu na to, ve kterém státě se nachází sídlo firmy.

    K datu aktualizace vyhlašujeme tyto programy:
    • Metoda radiografická – RT-02/2015/06
    • Metoda kapilární – PT-01/2015/09
    Dosud nevyhlášené programy zkoušení způsobilosti budou vyhlášeny nejdéle od poloviny ledna 2015.

    V roce 2014 se uskutečnily dva programy zkoušení způsobilosti pro NDT laboratoře a to:

    Program MT-06/2014/01 - Vyhodnocení úspěšnosti

    graf

    Program UT 03/2014/02 - Vyhodnocení úspěšnosti

    graf


    19. 11. 2014

    V průběhu prosince 2014 budou vyhlášeny Programy zkoušení způsobilosti pro rok 2015 v metodách RT, PT a VT. Účast si můžete předběžně zajistit vyplněním a zasláním formuláře Průzkum zájmu.

    Program zkoušení způsobilosti pro metodu UT s označením UT-03/2014/02 byl vyhodnocen a ukončen. Všem účastníkům byly zaslány souhrnné zprávy a Osvědčení o účasti v programu dne 13. 11. 2014. Programu se účastnilo 10 laboratoří.


    1. 10. 2014

    Program zkoušení způsobilosti pro metodu MT s označením MT-06/2014/01 byl vyhodnocen a ukončen. Jednotlivým účastníkům byly zaslány souhrnné zprávy a Osvědčení o účasti v programu dne 24. 9. 2014. Programu se účastnilo celkem 7 laboratoří.

    Program zkoušení způsobilosti pro metodu UT s označením UT-03/2014/02 byl zcela naplněn a bude ukončen k plánovanému datu 15. 11. 2014. Programu se účastní celkem 10 laboratoří.

    Pro rok 2015 připravujeme další Programy zkoušení způsobilosti NDT laboratoří – v úvahu přicházejí metody RT, PT a VT. Proto, prosím, sledujte web ATG, kde budou nejdéle počátkem prosince zveřejněny potřebné informace včetně formuláře přihlášky k účasti. Účast si můžete předběžně zajistit vyplněním a zasláním formuláře Průzkum zájmu.


    21. 11. 2013

    Připomínáme, že pro rok 2014 jsou vypsány dva programy zkoušek způsobilosti a to pro metody:
    Do těchto programů je třeba se přihlásit do 31. 01. 2014. Později podané přihlášky budou přijaty v závislosti na volné kapacitě v daném programu. Abychom mohli odpovědně vypracovat plán programů zkoušek způsobilosti v dalších obdobích, vypisujeme průzkum vašich požadavků a potřeb. Je třeba, aby každá NDT laboratoř, která má zájem se účastnit těchto zkoušek, vyplnila a odeslala odpovídající formulář na adresu pitterj@atg.cz.


    21. 11. 2013

    V září 2013 byly ukončeny a vyhodnoceny dva programy zkoušek způsobilosti pro metody PT a RT, kterých se účastnily celkem 4 NDT laboratoře.

    V říjnu 2013 byl ukončen audit ČIA pro udělení akreditace na poskytování programů zkoušek způsobilosti v oblasti nedestruktivního zkoušení podle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024.

    Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal pro ATG s.r.o. dne 15. 11. 2013 Osvědčení o akreditaci č. 627 / 2013 pro samostatný útvar "Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG" č. 7012 (zkratka PZZ ATG).

    Udělená akreditace se vztahuje na poskytování programů způsobilosti v oblasti nedestruktivního zkoušení pro NDT metody ET, LT, MT, PT, RT, UT a VT. Akreditace byla udělena na základě splnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17043.

    Pro rok 2014 jsou vypsány dva programy zkoušek způsobilosti a to pro metody: Do těchto programů je třeba se přihlásit do 15. 01. 2014.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest